هوشیار

نام کوچک مردانه

هوشیار می‌تواند به افراد زیر اشاره کند: