باز کردن منو اصلی

هوگ دارای کاربردهای زیر است:

افرادویرایش

مکان‌هاویرایش

کاربردهای دیگرویرایش

پیکرآسمانی هوگ