هیئت نام‌های جغرافیایی کانادا

هیئت نام‌های جغرافیایی کانادا (GNBC) یک کمیته ملی با دبیرخانه‌ای در منابع طبیعی کانادا، بخشی از دولت کانادا است که اجازه نام‌های استفاده شده و تغییر نام در نقشه‌های رسمی دولت فدرال کانادا را می‌دهد.[۱][۲]

این هیئت در دسامبر ۱۸۹۷، به دستور شورا، به عنوان هیئت جغرافیایی کانادا ایجاد شد. این سازمان متشکل از یک عضو هیئت مدیره از هر یک از چهار دپارتمان دولت کانادا، و همچنین نقشه‌بردار کل سرزمین‌های Dominion بود. در دسامبر ۱۸۹۹، دستور در شورا اصلاح شد تا به استان‌ها و مناطق کانادایی این حق داده شود که هر کدام یک مقام را برای عضویت در هیئت مدیره معرفی کنند.[۳]

منابع ویرایش

  1. Jago, Robert (2021-07-22). "Renaming places: how Canada is reexamining the map". Canadian Geographic. Retrieved 2022-11-22.
  2. Humphreys, Adrian (2022-09-30). "Canada's changing map: Reconciliation renames people, places, things". nationalpost. Retrieved 2022-11-22.
  3. "Geographical Names Board of Canada". Retrieved 7 November 2020.