هیدرومتئورولوژی

هیدرومتئورولوژی یا آب-هواشناسی کاربرد هواشناسی را در مسائل هیدرولوژی مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هیدرومتئورولوژی را می‌توان علمی دانست که درباره مسائل مشترک بین هواشناسی و هیدرولوژی بحث می‌کند. بعضی از افراد معتقدند هیدرومتئورولوژی بخشی از علم هیدرولوژی است که فرایندهای آن در بالای سطح زمین یعنی در اتمسفر اتفاق می‌افتد.

منابعویرایش

  • Show، E.Hydrology، Dover inc، New york، ۱۹۷۰

جستارهای وابستهویرایش