هیروشیما (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

هیروشیما ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: