به آن دسته از سلول‌های عصبی که پیامهای الکتریکی را از مرکز دستگاه عصبی بدن به سوی بیرون می‌برند در پزشکی وابَران گفته می‌شود. یاخته‌هایی که این پیامها را در خلاف جهت وابران یعنی به سوی مرکز دستگاه عصبی می‌آورند آوران نام دارند.

وابران
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینneurofibrae efferentes
تی‌اِی۹۸A14.2.00.018
تی‌اچH2.00.06.1.00016
اف‌ام‌اِی76571