به آن دسته از سلول‌های عصبی که پیامهای الکتریکی را از مرکز دستگاه عصبی بدن به سوی بیرون می‌برند در پزشکی وابَران گفته می‌شود. یاخته‌هایی که این پیامها را در خلاف جهت وابران یعنی به سوی مرکز دستگاه عصبی می‌آورند آوران نام دارند.

وابران
جزئیات
لاتینneurofibrae efferentes
شناسه‌ها
CodeTH H2.00.06.1.00016
واژگان آناتومیA14.2.00.018
THH2.00.06.1.00016
اف‌ام‌اِی76571
Anatomical terms of neuroanatomy