وات تایلر

سیاست‌مدار بریتانیایی

وات تایلر (به انگلیسی: Wat Tyler) رهبری شورش کشاورزان جنوب انگلستان بر ضد پادشاه وقت را بر عهده داشت. او به همراه یک گروه از شورشیان از کنتربری به طرف پایتخت راهپیمایی کرده و ضمن مخالفت با نهاد مالیات سرانه، خواستار اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شدند. با وجود اینکه معترضان توانسته بودند به مختصر موفقیت‌هایی دست پیدا کنند، تایلر به دست افسران وفادار به ریچارد دوم در لندن کشته شد.

وات تایلر
DeathWatTyler.jpg
مرگ وات تایلر (از چپ به راست: ویلیام والورت، شهردار لندن، وات تایلر، ریچارد دوم انگلستان و جان کاوندیش)
درگذشت۱۵ ژوئن ۱۳۸۱
ملیتمردم انگلستان
شناخته‌شده برایشورش خرده کشاورزان (۱۳۸۱)

منابعویرایش

فرهنگنامه کلید دانش