وزارت نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا

وزارت نیروی زمینی ایالات متحده یکی از سه واحد نظامی داخل وزارت دفاع آمریکاست.

منابع ویرایش

پیوند ویرایش