واحد کنترل

واحد کنترل (Control unit) این قسمت فعالیت بقیه قسمت‌ها را کنترل می‌کند. واحد کنترل یک ماشین حالت متناهی است. واحد کنترل مداری است که جریان داده‌ها در پردازنده را کنترل می‌کند و در عین حال اعمال سایر واحدها را کنترل می‌کند. می‌شود گفت که واحد کنترل یک مغز داخل مغز است زیرا آنچه را در پردازنده اتفاق می‌افتد را کنترل می‌کند.

منابعویرایش