وارث (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

وارث کسی‌ست که به ارث به او می‌رسد.

وارث همچنین ممکن است به یکی از کوارد زیر اشاره داشته باشد: