واسال مهتر

واسال مهتر (Tenant-in-chief یا vassal-in-chief) در سلسله مراتب فئودالیسم در اروپا به واسالی گفته می‌شود که زمین‌های خود را مستقیم از شاه دریافت کرده‌است. [۱]


منابعویرایش

  1. «tenant-in-chief».