واسِرِشتن یا دِناتوره شدن (به فرانسوی: Dénaturation، دناتوراسیون) (به انگلیسی: Denaturation، دی‌نیچریشن) تغییر شکل پروتئین بر اثر تغییر عوامل محیطی چون PH، دما و غیره می‌گویند.

برای نمونه گرمای بیش از حد بدن سبب واسرشتن پروتئین شده و فسفولیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و لیپیدهای محلول در آب غشای سلول‌ها را بی ثبات نموده، منجر به کولاپس قلبی می‌شود.

منابعویرایش

سایت پزشکان ایران