وَلِک (انگلیسی: Valac) نام یک دیو است که در کتاب کلید کوچک سلیمانی آمده‌است.

والاک طوری که در دیکشنری جهنمی ظاهر می‌شود

بر اساس این کتاب وَلِک به شکل یک پسر بچه برهنه با موهای طلایی و چشمان زرد رنگ و دو بال فرشته است که سوار بر یک اژدهای دو سر است.[۱][۲] اسمش به زبون نیاد یا با خون نوشته نشود چون اشکار و تسخیر میکند در کتاب گفته شده که وَلِک قدرت آشکارسازی مکان گنج‌ها و کنترل مارها را دارد نام دیگر ان پادشاه مارها است.

منابع ویرایش

  1. Kieckhefer, Richard (1997). Forbidden Rites: A Necromancer's Manual of the Fifteenth Century (به انگلیسی). University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. p. 161. ISBN 0-271-01750-3.
  2. Peterson, Joseph H., ed. (2001). Lemegeton Clavicula Salomonis: The Lesser Key of Solomon, Detailing the Ceremonial Art of Commanding Spirits Both Good and Evil; (به انگلیسی). Maine: Weiser Books. ISBN 1-57863-220-X.