والت دیزنی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

والت دیزنی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: