باز کردن منو اصلی

والیبال سالنی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰

مرحله گروهیویرایش

گروه اولویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  چین ۳ ۳ ۰ ۹ ۲ ۶
  تایلند ۳ ۲ ۱ ۷ ۷ ۵
  پاکستان ۳ ۱ ۲ ۶ ۸ ۴
  تایوان ۳ ۰ ۳ ۴ ۹ ۳

گروه دومویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  کره جنوبی ۳ ۳ ۰ ۹ ۰ ۶
  هند ۳ ۲ ۱ ۶ ۴ ۵
  قزاقستان ۳ ۱ ۲ ۴ ۷ ۴
  ویتنام ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۳

گروه سومویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  ایران ۴ ۴ ۰ ۱۲ ۰ ۸
  عربستان سعودی ۴ ۳ ۱ ۹ ۵ ۷
  اندونزی ۴ ۲ ۲ ۷ ۸ ۶
  ترکمنستان ۴ ۱ ۳ ۵ ۹ ۵
  مغولستان ۴ ۰ ۴ ۱ ۱۲ ۴

گروه چهارمویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  ژاپن ۴ ۴ ۰ ۱۲ ۰ ۸
  قطر ۴ ۳ ۱ ۹ ۵ ۷
  کویت ۴ ۲ ۲ ۸ ۷ ۶
  میانمار ۴ ۱ ۳ ۴ ۹ ۵
  هنگ کنگ ۴ ۰ ۴ ۰ ۱۲ ۴

مرحله دومویرایش

گروه اولویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  ایران ۳ ۳ ۰ ۹ ۰ ۶
  چین ۳ ۲ ۱ ۶ ۴ ۵
  تایلند ۳ ۱ ۲ ۴ ۸ ۴
  عربستان سعودی ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳

گروه دومویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  کره جنوبی ۳ ۳ ۰ ۹ ۱ ۶
  هند ۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۵
  ژاپن ۳ ۱ ۲ ۶ ۶ ۴
  قطر ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۳

گروه سومویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  پاکستان ۳ ۳ ۰ ۹ ۲ ۶
  تایوان ۳ ۲ ۱ ۸ ۳ ۵
  اندونزی ۳ ۱ ۲ ۵ ۸ ۴
  ترکمنستان ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۳

گروه چهارمویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  قزاقستان ۳ ۳ ۰ ۹ ۲ ۶
  کویت ۳ ۲ ۱ ۷ ۶ ۵
  میانمار ۳ ۱ ۲ ۴ ۶ ۴
  ویتنام ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۳

مرحله حذفیویرایش

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی‌ نهایی
                   
۲۱ نوامبر        
    ایران  ۳
۲۴ نوامبر
    قطر  ۱  
   ایران  ۳
۲۱ نوامبر
     تایلند  ۰  
    هند  ۰
۲۶ نوامبر
    تایلند  ۳  
   ژاپن  ۳
۲۱ نوامبر
     ایران  ۱
    کره جنوبی  ۳
۲۴ نوامبر
    عربستان سعودی  ۰  
   کره جنوبی  ۲ مکان سوم
۲۱ نوامبر
     ژاپن  ۳  
    چین  ۰    کره جنوبی  ۳
    ژاپن  ۳      تایلند  ۰
۲۶ نوامبر

رده‌بندی نهاییویرایش

رتبه تیم
    ژاپن
    ایران
    کره جنوبی
۴   تایلند
۵   چین
۶   هند
۷   عربستان سعودی
۸   قطر
۹   قزاقستان
۱۰   پاکستان
۱۱   تایوان
۱۲   کویت
۱۳   اندونزی
۱۴   میانمار
۱۵   ترکمنستان
۱۶   ویتنام
۱۷   هنگ کنگ
  مغولستان

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش