والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۹۸

والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۹۸ چهاردهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۳ تا ۲۹ نوامبر ۱۹۹۸ میزبانی ژاپن برگزار گردید.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۹۸
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان ژاپن
تاریخ۱۳–۲۹ نوامبر
تیم‌ها۲۴
مکان(ها)۱۱ (در ۱۱ شهر میزبان)
قهرمان ایتالیا (سومین عنوان)
جوایز تورنمنت
MVPاسپانیا رافائل پاسکال
وبگاه رسمی
1998 World Championship


میزبان ویرایش

تورنمنت به میزبانی ۱۱ شهر ژاپن برگزار شد.

تیم‌ها ویرایش

تیم‌های ملی راه‌یافته به این دوره در زیر آمده‌اند:

گروه A گروه B گروه C گروه D گروه E گروه F

  ژاپن
  کرهٔ جنوبی
  اسپانیا
  مصر

  ایتالیا
  ایالات متحده آمریکا
  کانادا
  تایلند

  هلند
  چین
  چک
  اوکراین

  کوبا
  آرژانتین
  لهستان
  ایران

  برزیل
  بلغارستان
  یونان
  الجزایر

  روسیه
  یوگسلاوی
  استرالیا
  ترکیه

سالن‌ها ویرایش

دور مقدماتی ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اسپانیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۱۷۹ ۱۵۰ ۱٫۱۹۳
۲   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۲۳ ۹۷ ۱٫۲۶۸
۳   کرهٔ جنوبی ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۳۰ ۱۳۴ ۰٫۹۷۰
۴   مصر ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۱۰۷ ۱۵۸ ۰٫۶۷۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ نوامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   مصر ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۱۵–۶ ۴۵–۲۳
۱۳ نوامبر اسپانیا   ۳–۰   ژاپن ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۴۵–۳۳
۱۴ نوامبر کرهٔ جنوبی   ۲–۳   اسپانیا ۱۵–۷ ۶–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۱۴–۱۶ ۶۳–۶۶
۱۴ نوامبر مصر   ۰–۳   ژاپن ۹–۱۵ ۱۲–۱۵ ۹–۱۵ ۳۰–۴۵
۱۵ نوامبر اسپانیا   ۳–۲   مصر ۹–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱ ۱۶–۱۴ ۶۸–۵۴
۱۵ نوامبر ژاپن   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵–۸ ۱۵–۱۲ ۱۵–۲ ۴۵–۲۲

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایتالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۷ ۶۳ ۲٫۳۳۳
۲   ایالات متحده آمریکا ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۳۰ ۱۲۱ ۱٫۰۷۴
۳   کانادا ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۲۱ ۱۰۸ ۱٫۱۲۰
۴   تایلند ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۲۹ ۱۳۵ ۰٫۲۱۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ نوامبر کانادا   ۰–۳   ایتالیا ۱۰–۱۵ ۱۳–۱۵ ۲–۱۵ ۲۵–۴۵
۱۳ نوامبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   تایلند ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۱۵–۱ ۴۵–۱۳
۱۴ نوامبر تایلند   ۰–۳   ایتالیا ۰–۱۵ ۲–۱۵ ۳–۱۵ ۵–۴۵
۱۴ نوامبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   کانادا ۶–۱۵ ۱۵–۹ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۳ ۵۲–۵۱
۱۵ نوامبر کانادا   ۳–۰   تایلند ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۱۵–۱ ۴۵–۱۱
۱۵ نوامبر ایتالیا   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۴ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۵۷–۳۳

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هلند ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۵۷ ۱۰۸ ۱٫۴۵۴
۲   چین ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۴۶ ۱۳۱ ۱٫۱۱۵
۳   اوکراین ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۱۹ ۱۲۱ ۰٫۹۸۳
۴   چک ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۸۶ ۱۴۸ ۰٫۵۸۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ نوامبر چین   ۳–۱   اوکراین ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ ۵۹–۴۹
۱۳ نوامبر چک   ۱–۳   هلند ۹–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۴–۱۵ ۴۱–۵۸
۱۴ نوامبر اوکراین   ۰–۳   هلند ۸–۱۵ ۱۰–۱۵ ۷–۱۵ ۲۵–۴۵
۱۴ نوامبر چین   ۳–۰   چک ۱۵–۹ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۸
۱۵ نوامبر چک   ۰–۳   اوکراین ۵–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵ ۱۷–۴۵
۱۵ نوامبر هلند   ۳–۱   چین ۹–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۱۵–۹ ۵۴–۴۲

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۶۸ ۱٫۹۸۵
۲   آرژانتین ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰ ۱٫۲۸۰
۳   لهستان ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۱۱ ۱۱۹ ۰٫۹۳۳
۴   ایران ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۴۸ ۱۳۵ ۰٫۳۵۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ نوامبر آرژانتین   ۳–۰   ایران ۱۵–۹ ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۴۵–۱۹
۱۳ نوامبر لهستان   ۰–۳   کوبا ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ ۱۱–۱۵ ۳۰–۴۵
۱۴ نوامبر ایران   ۰–۳   کوبا ۲–۱۵ ۵–۱۵ ۷–۱۵ ۱۴–۴۵
۱۴ نوامبر آرژانتین   ۳–۱   لهستان ۱۴–۱۶ ۱۵–۵ ۱۵–۷ ۱۵–۸ ۵۹–۳۶
۱۵ نوامبر لهستان   ۳–۰   ایران ۱۵–۵ ۱۵–۲ ۱۵–۸ ۴۵–۱۵
۱۵ نوامبر کوبا   ۳–۰   آرژانتین ۱۵–۷ ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۴۵–۲۴

گروه E ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۵۹ ۲٫۲۸۸
۲   بلغارستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۰٫۹۲۹
۳   یونان ۴ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴ ۱۴۷ ۱۵۹ ۰٫۹۲۵
۴   الجزایر ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۹۴ ۱۴۸ ۰٫۶۳۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ نوامبر بلغارستان   ۳–۰   الجزایر ۱۵–۶ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ ۴۵–۳۱
۱۳ نوامبر یونان   ۰–۳   برزیل ۶–۱۵ ۱۳–۱۵ ۶–۱۵ ۲۵–۴۵
۱۴ نوامبر الجزایر   ۰–۳   برزیل ۲–۱۵ ۸–۱۵ ۶–۱۵ ۱۶–۴۵
۱۴ نوامبر بلغارستان   ۳–۲   یونان ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۶۷–۶۴
۱۵ نوامبر یونان   ۳–۱   الجزایر ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵۸–۴۷
۱۵ نوامبر برزیل   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۴ ۱۵–۸ ۱۵–۶ ۴۵–۱۸

گروه F ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   یوگسلاوی ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۶۵ ۱۰۳ ۱٫۶۰۲
۲   روسیه ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۱۵۴ ۱۱۳ ۱٫۳۶۳
۳   استرالیا ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۱۰۶ ۱۵۲ ۰٫۶۹۷
۴   ترکیه ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۹۶ ۱۵۳ ۰٫۶۲۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ نوامبر یوگسلاوی   ۳–۰   استرالیا ۱۶–۱۴ ۱۵–۵ ۱۵–۴ ۴۶–۲۳
۱۳ نوامبر ترکیه   ۰–۳   روسیه ۶–۱۵ ۷–۱۵ ۶–۱۵ ۱۹–۴۵
۱۴ نوامبر استرالیا   ۰–۳   روسیه ۴–۱۵ ۷–۱۵ ۹–۱۵ ۲۰–۴۵
۱۴ نوامبر یوگسلاوی   ۳–۰   ترکیه ۱۵–۷ ۱۵–۳ ۱۵–۶ ۴۵–۱۶
۱۵ نوامبر ترکیه   ۲–۳   استرالیا ۸–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۶۱–۶۳
۱۵ نوامبر روسیه   ۲–۳   یوگسلاوی ۱۶–۱۴ ۱۶–۱۴ ۶–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۴–۱۶ ۶۴–۷۴

دور دوم ویرایش

گروه G ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۱۴ ۷ ۰ ۲۱ ۳ ۷٫۰۰۰ ۳۵۱ ۲۱۰ ۱٫۶۷۱
۲   کوبا ۱۳ ۶ ۱ ۱۸ ۸ ۲٫۲۵۰ ۳۴۸ ۲۸۹ ۱٫۲۰۴
۳   اسپانیا ۱۱ ۴ ۳ ۱۷ ۱۲ ۱٫۴۱۷ ۳۶۷ ۳۴۴ ۱٫۰۶۷
۴   بلغارستان ۱۱ ۴ ۳ ۱۴ ۱۴ ۱٫۰۰۰ ۳۶۱ ۳۶۵ ۰٫۹۸۹
۵   کانادا ۱۰ ۳ ۴ ۱۱ ۱۶ ۰٫۶۸۸ ۲۹۱ ۳۶۲ ۰٫۸۰۴
۶   آرژانتین ۹ ۲ ۵ ۱۱ ۱۶ ۰٫۶۸۸ ۳۲۰ ۳۳۴ ۰٫۹۵۸
۷   کرهٔ جنوبی ۹ ۲ ۵ ۷ ۱۸ ۰٫۳۸۹ ۲۶۶ ۳۴۰ ۰٫۷۸۲
۸   ژاپن ۷ ۰ ۷ ۹ ۲۱ ۰٫۴۲۹ ۳۵۸ ۴۱۸ ۰٫۸۵۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ نوامبر اسپانیا   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵–۷ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۴۵–۲۴
۱۸ نوامبر کانادا   ۰–۳   برزیل ۶–۱۵ ۹–۱۵ ۳–۱۵ ۱۸–۴۵
۱۸ نوامبر بلغارستان   ۱–۳   کوبا ۱۲–۱۵ ۱۶–۱۷ ۱۵–۱۳ ۴–۱۵ ۴۷–۶۰
۱۸ نوامبر ژاپن   ۱–۳   آرژانتین ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۴۹–۵۷
۱۹ نوامبر کوبا   ۳–۱   کانادا ۱۵–۱۰ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۵ ۵۵–۴۲
۱۹ نوامبر آرژانتین   ۲–۳   بلغارستان ۸–۱۵ ۱۷–۱۶ ۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۹–۱۵ ۵۶–۷۱
۱۹ نوامبر کرهٔ جنوبی   ۰–۳   برزیل ۱۳–۱۵ ۵–۱۵ ۹–۱۵ ۲۷–۴۵
۱۹ نوامبر اسپانیا   ۳–۲   ژاپن ۱۵–۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۸ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۲ ۶۹–۵۵
۲۱ نوامبر بلغارستان   ۰–۳   اسپانیا ۱۵–۱۷ ۴–۱۵ ۱۱–۱۵ ۳۰–۴۷
۲۱ نوامبر کانادا   ۳–۱   آرژانتین ۱۵−۱۱ ۱۰−۱۵ ۱۵−۴ ۱۵−۶ ۵۵–۳۶
۲۱ نوامبر کرهٔ جنوبی   ۰–۳   کوبا ۱۳–۱۵ ۶–۱۵ ۷–۱۵ ۲۶–۴۵
۲۱ نوامبر ژاپن   ۰–۳   برزیل ۱۱–۱۵ ۹–۱۵ ۱۳–۱۵ ۳۳–۴۵
۲۲ نوامبر آرژانتین   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۴۵–۲۸
۲۲ نوامبر اسپانیا   ۲–۳   کانادا ۱۵–۱۱ ۹–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۴–۱۶ ۱۶–۱۸ ۶۹–۷۲
۲۲ نوامبر برزیل   ۳–۱   بلغارستان ۱۶–۱۷ ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۶۱–۴۱
۲۲ نوامبر کوبا   ۳–۱   ژاپن ۱۵–۹ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۷–۱۶ ۵۹–۵۰
۲۴ نوامبر اسپانیا   ۳–۱   آرژانتین ۶–۱۵ ۱۵–۶ ۱۷–۱۵ ۱۵–۵ ۵۳–۴۱
۲۴ نوامبر کوبا   ۰–۳   برزیل ۱۱–۱۵ ۷–۱۵ ۲–۱۵ ۲۰–۴۵
۲۴ نوامبر کانادا   ۰–۳   بلغارستان ۶–۱۵ ۹–۱۵ ۱۲–۱۵ ۲۷–۴۵
۲۴ نوامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۲   ژاپن ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۸–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۱۲ ۶۲–۶۳
۲۵ نوامبر اسپانیا   ۲–۳   کوبا ۱۵–۱۲ ۴–۱۵ ۵–۱۵ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۵۱–۶۴
۲۵ نوامبر برزیل   ۳–۱   آرژانتین ۱۵–۱۱ ۷–۱۵ ۱۵–۲ ۱۵–۱۰ ۵۲–۳۸
۲۵ نوامبر بلغارستان   ۳–۱   کرهٔ جنوبی ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۱۶–۱۴ ۵۷–۴۷
۲۵ نوامبر ژاپن   ۱–۳   کانادا ۱۵–۱۱ ۸–۱۵ ۹–۱۵ ۹–۱۵ ۴۱–۵۶
۲۶ نوامبر کوبا   ۳–۰   آرژانتین ۱۵–۱۲ ۱۵–۴ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۸
۲۶ نوامبر اسپانیا   ۱–۳   برزیل ۴–۱۵ ۱۵–۱۳ ۵–۱۵ ۹–۱۵ ۳۳–۵۸
۲۶ نوامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۱   کانادا ۷–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۱۵–۵ ۵۲–۴۰
۲۶ نوامبر ژاپن   ۲–۳   بلغارستان ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۰–۱۵ ۶۷–۷۰

گروه H ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   یوگسلاوی ۱۳ ۶ ۱ ۱۹ ۴ ۴٫۷۵۰ ۳۲۳ ۲۰۱ ۱٫۶۰۷
۲   ایتالیا ۱۳ ۶ ۱ ۱۸ ۴ ۴٫۵۰۰ ۳۱۹ ۱۶۵ ۱٫۹۳۳
۳   روسیه ۱۳ ۶ ۱ ۱۹ ۸ ۲٫۳۷۵ ۳۶۵ ۲۹۹ ۱٫۲۲۱
۴   هلند ۱۱ ۴ ۳ ۱۲ ۱۰ ۱٫۲۰۰ ۲۶۰ ۲۴۳ ۱٫۰۷۰
۵   ایالات متحده آمریکا ۹ ۲ ۵ ۱۰ ۱۵ ۰٫۶۶۷ ۲۸۲ ۳۱۴ ۰٫۸۹۸
۶   اوکراین ۹ ۲ ۵ ۸ ۱۸ ۰٫۴۴۴ ۲۷۹ ۳۳۸ ۰٫۸۲۵
۷   یونان ۸ ۱ ۶ ۶ ۱۹ ۰٫۳۱۶ ۲۱۴ ۳۵۱ ۰٫۶۱۰
۸   چین ۸ ۱ ۶ ۵ ۱۹ ۰٫۲۶۳ ۲۱۸ ۳۴۹ ۰٫۶۲۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ نوامبر ایالات متحده آمریکا   ۲–۳   روسیه ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۲ ۷–۱۵ ۷–۱۵ ۵۷–۷۰
۱۸ نوامبر یونان   ۰–۳   هلند ۲–۱۵ ۸–۱۵ ۴–۱۵ ۱۴–۴۵
۱۸ نوامبر چین   ۰–۳   یوگسلاوی ۴–۱۵ ۵–۱۵ ۴–۱۵ ۱۳–۴۵
۱۸ نوامبر اوکراین   ۰–۳   ایتالیا ۷–۱۵ ۱۲–۱۵ ۳–۱۵ ۲۲–۴۵
۱۹ نوامبر یوگسلاوی   ۳–۱   یونان ۱۱–۱۵ ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۱۵–۵ ۵۶–۳۲
۱۹ نوامبر روسیه   ۳–۱   چین ۱۵–۸ ۱۶–۱۷ ۱۷–۱۶ ۱۵–۹ ۶۳–۵۰
۱۹ نوامبر هلند   ۳–۱   اوکراین ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۱۶–۱۴ ۶۰–۴۹
۱۹ نوامبر ایتالیا   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۶ ۱۵–۲ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۰
۲۱ نوامبر یونان   ۱–۳   روسیه ۱۵–۱۲ ۶–۱۵ ۱۱–۱۵ ۶–۱۵ ۳۸–۵۷
۲۱ نوامبر اوکراین   ۰–۳   یوگسلاوی ۹–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱–۱۵ ۲۰–۴۵
۲۱ نوامبر ایالات متحده آمریکا   ۰–۳   هلند ۱۲–۱۵ ۶–۱۵ ۱۱–۱۵ ۲۹–۴۵
۲۱ نوامبر چین   ۰–۳   ایتالیا ۵–۱۵ ۴–۱۵ ۵–۱۵ ۱۴–۴۵
۲۲ نوامبر یوگسلاوی   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۶ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۴۵–۲۴
۲۲ نوامبر روسیه   ۳–۰   اوکراین ۱۷–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۴۷–۲۷
۲۲ نوامبر ایتالیا   ۳–۰   یونان ۱۵–۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱ ۴۵–۱۹
۲۲ نوامبر هلند   ۳–۰   چین ۱۵–۵ ۱۵–۳ ۱۵–۸ ۴۵–۱۶
۲۴ نوامبر یوگسلاوی   ۳–۰   هلند ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۱۵–۱۳ ۴۵–۲۶
۲۴ نوامبر یونان   ۳–۱   چین ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۱۵–۱۲ ۵۷–۴۶
۲۴ نوامبر اوکراین   ۳–۲   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۱۲ ۴–۱۵ ۱۵–۱۲ ۶–۱۵ ۱۵–۸ ۵۵–۶۲
۲۴ نوامبر ایتالیا   ۳–۱   روسیه ۱۵–۳ ۱۵–۸ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۵۶–۳۵
۲۵ نوامبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   یونان ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۴۵–۳۱
۲۵ نوامبر چین   ۳–۱   اوکراین ۱۵–۱۰ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۶–۱۴ ۵۶–۴۹
۲۵ نوامبر ایتالیا   ۰–۳   یوگسلاوی ۱۲–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۳۸–۴۵
۲۵ نوامبر هلند   ۰–۳   روسیه ۶–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۱–۱۵ ۲۹–۴۵
۲۶ نوامبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   چین ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۱۵–۴ ۴۵–۲۳
۲۶ نوامبر اوکراین   ۳–۱   یونان ۱۵–۳ ۱۲–۱۵ ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۵۷–۲۳
۲۶ نوامبر روسیه   ۳–۱   یوگسلاوی ۳–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۳ ۱۵–۱۱ ۴۸–۴۲
۲۶ نوامبر ایتالیا   ۳–۰   هلند ۱۵–۲ ۱۵–۷ ۱۵–۱ ۴۵–۱۰

دور نهایی ویرایش

رده‌بندی نهم تا دوازدهم ویرایش

  مکان نهم تا دوازدهم مکان نهم
۲۸ نوامبر – توکیو
   آرژانتین  ۲  
   ایالات متحده آمریکا  ۳  
 
۲۹ نوامبر – توکیو
       ایالات متحده آمریکا  ۳
     اوکراین  ۰
مکان یازدهم
۲۸ نوامبر – توکیو ۲۹ نوامبر – توکیو
   کانادا  ۰    آرژانتین  ۳
   اوکراین  ۳      کانادا  ۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۸ نوامبر آرژانتین   ۲–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۰–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۳ ۹–۱۵ ۶۰–۶۹
۲۸ نوامبر کانادا   ۰–۳   اوکراین ۱۱–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۳۵–۴۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۹ نوامبر آرژانتین   ۳–۰   کانادا ۱۵–۷ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۴۵–۲۳
۲۹ نوامبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   اوکراین ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۰ ۴۶–۳۶

رده‌بندی پنجم تا هشتم ویرایش

  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۲۸ نوامبر – توکیو
   اسپانیا  ۲  
   هلند  ۳  
 
۲۹ نوامبر – توکیو
       هلند  ۰
     روسیه  ۳
مکان هفتم
۲۸ نوامبر – توکیو ۲۹ نوامبر – توکیو
   بلغارستان  ۰    اسپانیا  ۱
   روسیه  ۳      بلغارستان  ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۸ نوامبر بلغارستان   ۰–۳   روسیه ۱۳–۱۵ ۲–۱۵ ۷–۱۵ ۲۲–۴۵
۲۸ نوامبر اسپانیا   ۲–۳   هلند ۱۵–۱۳ ۱۷–۱۶ ۱۲–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۶۴–۷۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۹ نوامبر اسپانیا   ۱–۳   بلغارستان ۱۱–۱۵ ۷–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۱–۱۵ ۴۴–۵۷
۲۹ نوامبر هلند   ۰–۳   روسیه ۷–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵ ۳۱–۴۵

قهرمانی ویرایش

  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۲۹ نوامبر – توکیو
   یوگسلاوی  ۳  
   کوبا  ۱  
 
۲۹ نوامبر – توکیو
       یوگسلاوی  ۰
     ایتالیا  ۳
مکان سوم
۲۸ نوامبر – توکیو ۲۹ نوامبر – توکیو
   برزیل  ۲    کوبا  ۳
   ایتالیا  ۳      برزیل  ۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۸ نوامبر یوگسلاوی   ۳–۱   کوبا ۱۵–۳ ۱۵–۱۲ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۵۹–۴۱
۲۸ نوامبر برزیل   ۲–۳   ایتالیا ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۰–۱۵ ۶۱–۶۸
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۹ نوامبر کوبا   ۳–۱   برزیل ۱۲–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۵۷–۴۴
۲۹ نوامبر یوگسلاوی   ۰–۳   ایتالیا ۱۲–۱۵ ۵–۱۵ ۱۰–۱۵ ۲۷–۴۵

رده‌بندی نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش