واژه‌پرداز اوپن آفیس

واژه‌پرداز به آن دسته از نرم‌افزارهای رایانه‌ای گفته می‌شود که برای نوشتن متون یا ویرایش نوشته‌ها بکار می‌رود. برنامه‌های واژه‌پرداز توانایی‌های بسیار دیگری نیز بجز نوشتن در دسترس کاربر قرار می‌دهند، از جمله افزودن تصاویر به متن، وارسی و اصلاح املا، چاپ متن و جز اینها البته مهم ترین و بهترین واژه‌پرداز٬ واژه پرداز ورد(Word) نام دارد که بهترین امکانات را دارد. نوشته‌ی امیرمهدی‌نجفی