واکسن آبله نخستین واکسن موفق بود که در سال ۱۷۹۶ توسط ادوارد جنر کشف شد. او متوجه شد که فرد شیردوشی که قبلاً به آبلهٔ گاوی دچار شده بود، در برابر بیماری آبله مصون است.[۲]

تزریق واکسن آبله توسط سوزن دوشاخه‌ای[۱]

پانویس

ویرایش
  1. Rubin, Benjamin (1980). "A note on the development of the bifurcated needle for smallpox vaccination". WHO Chronicle. 34 (5): 180–1. PMID 7376638.
  2. Baxby, Derrick (1999). "Edward Jenner's Inquiry; a bicentenary analysis". Vaccine. 17 (4): 301–7. doi:10.1016/S0264-410X(98)00207-2. PMID 9987167.

مطالعه بیشتر

ویرایش