واکنش افزایشی هسته‌دوستی

واکنش افزایشی هسته دوست(به انگلیسی: Nucleophilic addition) گونه ای از واکنش افزایشی در شیمی آلی است که در آن یک پیوند پی در یک ترکیب شکسته شده و در عوض دو پیوند سیگما با افزایش یک هسته دوست به وجود می آید.به عنوان نمونه واکنش افزایشی هسته دوست به یک گروه کربونیل در زیر نشان داده شده است.[۱]

واکنش افزایشی هسته دوست به یک گروه کربونیل

منابعویرایش

  1. March Jerry; (1985). Advanced Organic Chemistry reactions, mechanisms and structure (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons, inc. ISBN 0-471-85472-7