ورجنس (نام علمی: vergence) حرکت هم‌زمان دو چشم انسان در جهت مخالف برای به دست آوردن یا حفظ دید دو دید دوچشمی می‌باشد.[۱]

هنگامی که موجودی با دید دو چشمی به اشیائ نگاه می‌کند، چشم‌ها باید اطراف یک محور عمودی بچرخند به‌طوری‌که تصویر شیئ در مرکز شبکیه هر دو چشم باشد هنگام نگاه به یک شی نزدیک چرخش چشم‌ها به سمت یکدیگر و داخل (Vergence) می‌باشد، و به هم نزدیک تر می‌شوند. در حالی که برای دیدن یک شی دورتر چشمها به سمت بیرون می‌چرخند و از هم دورتر می‌شوند (Vergence).

تحت شرایط عادی تغییر تمرکز چشم در نگاه به یک شی در فاصله‌های مختلف جهت حفظ دید واضح دو چشمی به‌طور خودکار باعث ورجنس و تطابق می‌شود که به عنوان اکومودیشن کانورجنس رفلکس شناخته می‌شود.

انواعویرایش

انواع ورجنس:

  • تونیک ورجنس: با توجه به حالت عادی تونوس ماهیچه‌ای خارج چشمی بدون تطابق و محرک جهت دید دو چشمی تونیک ورجنس در نظر گرفته شده‌است که حرکت چشم از موقعیت تشریحی به موقعیت فیزیولوژیکی آن می‌باشد.[۲]
  • ورجنس تطابقی
  • Fusional ورجنس (همچنین: اختلاف ورجنسبا اختلاف محور ورجنسیا انعکاس ورجنس): ورجنس ناشی از یک محرک برای دید دو چشمی fusion.
  • پروگزیمال ورجنس: ورجنس با توجه به آگاهی فرد از جسم که در حال نزدیک یا دور شدن است برای حفظ دید دوچشمی اتفاق می‌افتد. این همچنین شامل ورجنسی است که با توجه به یک موضوع به قصد تمرکز روی شی در تاریکی اتفاق می‌افتد.[۳]

منابعویرایش

  1. Cassin, B (1990). Dictionary of Eye Terminology. Solomon S. Gainesville, Fl: Triad Publishing Company. ISBN 0-937404-68-3.
  2. George K. Hung; Kenneth J. Ciuffreda (31 January 2002). Models of the Visual System. Springer Science & Business Media. p. 342. ISBN 978-0-306-46715-8.
  3. Ian P. Howard (January 1995). Binocular Vision and Stereopsis. Oxford University Press. p. 399. ISBN 978-0-19-508476-4.