ورزشکار سال ایران

جایزه

ورزشکار سال ایران عنوانی است که هر ساله توسط سازمان صدا و سیما به یک یا چند ورزشکار ایرانی داده میشود.

برندگان ویرایش

سال برنده ورزش
گاه‌شماری در ایران گاه‌شماری میلادی
۱۳۷۹
۲۰۰۰–۲۰۰۱
حسین رضازاده وزنه‌برداری
۱۳۸۰
۲۰۰۱–۲۰۰۲
حسن رنگرز کشتی
۱۳۸۱
۲۰۰۲–۲۰۰۳
حسین رضازاده وزنه‌برداری
۱۳۸۲
۲۰۰۳–۲۰۰۴
حسین رضازاده وزنه‌برداری
۱۳۸۳
۲۰۰۴–۲۰۰۵
هادی ساعی تکواندو
۱۳۸۴
۲۰۰۵–۲۰۰۶
حسین رضازاده وزنه‌برداری
۱۳۸۵
۲۰۰۶–۲۰۰۷
مراد محمدی کشتی
احسان حدادی دو و میدانی
۱۳۸۶
۲۰۰۷–۲۰۰۸
حمید سوریان کشتی
۱۳۸۷–۱۴۰۲
۲۰۰۸–۲۰۲۳
اعطا نشده است

منابع ویرایش