وزارت آموزش عالی و فناوری آلبرتا

وزارت آموزش عالی و فناوری آلبرتا (انگلیسی: Alberta Advanced Education and Technology) مسولیت تمام موسسات و دانشگاه های آلبرتا کانادا را بعهده دارد.

منابعویرایش