وزارت امور خارجه فرانسه

وزارتخانه دولت فرانسه

وزارت امور خارجه یکی از وزارت‌خانه‌های دولت فرانسه است که مسئولیت روابط خارجی را بر عهده دارد. مقر اصلی این وزارت‌خانه در پاریس، نزدیک مجمع ملی قرار دارد. بخشی از وزارت خارجه نیز در نانت مستقر است.

ورودی رسمی وزارت امور خارجه فرانسه

در کابینه فرانسه، وزیر امور خارجه و توسعه بین‌المللی (به فرانسوی: Ministre des Affaires étrangères et du Développement international) پاسخگوی روابط خارجی کشور فرانسه است. در حال حاضر، ژان-ایو لو دریان وزیر خارجه فرانسه می‌باشد.

امور خارجی فرانسه در طول تاریخ در عناوین مختلفی بوده، ولی در انقلاب سال ۱۷۹۱ وزارت امور خارجه رسماً ایجاد می‌شود.

منابع

پیوند

وبگاه رسمی وزارت امور خارجه فرانسه