وزارت نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا

وزارت نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا با یک لایحه کنگره در ۳۰ آوریل ۱۷۹۸ تأسیس شد،[۱] تا برای نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا فراهم کند و با هدایت رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا (یا کنگره ایالات متحده آمریکا در زمان جنگ), نگهبان ساحلی ایالات متحده آمریکا به عنوان نیرویی درون نیروی دریایی، ساختار سازمانی دولتی فراهم کند،[۲] گرچه هر یک سرویسی مستقلند. این وزارت تحت حاکمیت، هدایت و کنترل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

وزارت نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا
نشان وزارت نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا
سازمان دید کلی
بنیان‌گذاری۱۷۹۸؛ ۲۲۵ سال پیش (۱۷۹۸-خطا: زمان نامعتبر}})
ستادپنتاگون، شهرستان آرلینگتون، ویرجینیا، ویرجینیا، U.S.
سازمان اجرایی
سازمان بالادستوزارت دفاع ایالات متحده آمریکا

منابع ویرایش