ولایت قره‌باغ

ولایت قره‌باغ یکی از ولایات صفویه مقارن با قره‌باغ امروزی بود.

ولایت قره‌باغ

۱۵۰۱–۱۷۴۷
پایتخت گنجه
دولت ولایت
تاریخچه
 - تأسیس ۱۵۰۱
 - End of صفویان ۱۷۳۷
 - فروپاشی ۱۷۴۷
امروزه بخشی از  ارمنستان
 جمهوری آذربایجان

منابعویرایش