ولنگاری (مجموعه‌داستان)

کتابی از صادق هدایت

ولنگاری، نگارش ۱۳۲۳ مجموعهٔ شش قضیه استهزاآمیز از صادق هدایت است که همراه علویه خانم در یک کتاب منتشر شده‌است.[۱]

معنیویرایش

لغت‌نامه دهخدا ولنگاری را سهل‌انگاری و بی‌قیدی تعریف می‌کند. ولنگاری در میان فارسی‌زبانان دارای بار معنایی منفی است.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • شریفی، محمد (۱۳۸۷). محمدرضا جعفری، ویراستار. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۴۱-۸.