ونیر

گروهی از خدایان (در اساطیر اسکاندیناوی)

ونیر یا وانیر در اساطیر اسکاندیناوی، یکی از دو گروه خدایان هستند که در واناهایم زندگی می‌کنند (گروه دیگر، آسیرها هستند که در آسگارد زندگی می‌کنند). ونیرها ایزدان و ایزدبانوان باروری، حاصلخیزی و خرد هستند که می‌توانند آینده را پیشگویی کنند. نام دنیای واناهایم از نام اینان گرفته شده‌است. آن‌ها به عنوان آورندهٔ سلامتی، جوانی، باروری، بخت و ثروت و استادان سحر و جادو در نظر گرفته می‌شدند. ازجمله برجسته‌ترین ونیرها می‌توان به فریا، فریر و نیورد اشاره کرد.

فریا یکی از ونیرها، اثر جان باور (۱۸۸۲-۱۹۱۸)

پس از جنگ آسیر و ونیر، که بین آسیرها و ونیرها به وقوع پیوست، ونیرها به آسیرها ملحق شدند و حتی در بسیاری مواقع آن‌ها را با آسیرها یکی می‌پنداشتند. در تفسیرات بیان شده، برای اطمینان از برقراری این صلح گروگان‌هایی در میان خود داد و ستد کردند. ونیرها بلندآوازه‌ترین ایزدان خود شامل نیورد و فرزندانش ( فریا و فریر ) را ارسال کردند و در مقابل آسیرها هونیر، مردی بلندقامت و خوشرو را به همراه میمیر، خردمندترین مرد در میان آسیرها را فرستادند.[۱]

منابع ویرایش

  1. ونیر. بایگانی‌شده در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine نوشته Micha F. Lindemans - آخرین ویرایش در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵