وولکان

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
با ولکان (Vulcan) انگلیسی اشتباه نشود.

واژه آلمانی وولکان (Vulkan)، به معنی آتشفشان، کاربردهای زیر را دارد: