ویلیام پیت (۱۸۰۴)

ویلیام پیت (۱۸۰۴) (به انگلیسی: William Pitt (1804)) یک کشتی است. این کشتی در سال ۱۸۰۴ ساخته شد.

ویلیام پیت (۱۸۰۴)
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۶ دسامبر ۱۸۰۴
مشخصات اصلی
وزن: 604 tons

منابع

ویرایش