آمار بازبینی صفحه

ویکی‌پدیا در حال حاضر ۲۶۱ کاربر با اختیارات گشت‌زن دارد.

ویرایشگران کاربران مورد اعتمادی هستند که می‌توانند نسخه‌های صفحه‌ها را بررسی کنند.

داده‌های زیر آخرین بار در تاریخ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۴ در ‏۰۶:۳۶ به‌روزرسانی شده است.


ویرایش‌هایی که توسط کاربران مجرب بررسی شده‌اند بازبینی‌شده در نظر گرفته شده‌اند.

میانگین تأخیر برای صفحه‌های دارای ویرایش‌های بازبینی‌نشدهٔ در حال انتظار ۳۸ روز ۱۵ ساعت است؛ این تأخیر نشان‌دهنده مدت زمانی‌است که قدیمی‌ترین نسخهٔ بررسی‌نشده در انتظار بررسی باقی‌مانده است.

آمار بازبینی صفحه برای هر فضای نام که در زیر نشان داده‌شده، به استثنای صفحه‌های تغییرمسیر است. صفحه‌های که ویرایش‌های بررسی نشده داشته باشند تاریخ گذشته محسوب می‌شوند؛ صفحه‌هایی که ویرایش بررسی نشده نداشته باشند همزمان‌شده تلفی می‌شوند.

فضای نامصفحه‌هابازبینی‌شدهآخرین بازبینیهمگام‌سازی‌شده/بازبینی‌شدهتاریخ گذشته
(مقاله) ۱٬۰۰۰٬۰۴۵ ۱٬۰۷۸‏ (۰٫۱۱٪) ۱٬۰۰۳‏ (۰٫۱۰٪) ۹۳٫۰۴٪ ۷۵
ویکی‌پدیا ۶۶٬۱۴۴ ۶‏ (۰٫۰۱٪) ۶‏ (۰٫۰۱٪) ۱۰۰٫۰۰٪ ۰
راهنما ۲۷۱ ۰‏ (۰٫۰۰٪) ۰‏ (۰٫۰۰٪) - ۰
الگو ۱۴۰٬۹۹۳ ۰‏ (۰٫۰۰٪) ۰‏ (۰٫۰۰٪) - ۰
رده ۶۶۵٬۸۰۹ ۰‏ (۰٫۰۰٪) ۰‏ (۰٫۰۰٪) - ۰
پرونده ۹۲٬۵۵۷ ۰‏ (۰٫۰۰٪) ۰‏ (۰٫۰۰٪) - ۰
درگاه ۱۱٬۹۱۱ ۰‏ (۰٫۰۰٪) ۰‏ (۰٫۰۰٪) - ۰
(مقاله) ۰ ۰‏ - ۰‏ - - ۰
پودمان ۶٬۱۶۳ ۰‏ (۰٫۰۰٪) ۰‏ (۰٫۰۰٪) - ۰