تفاوت میان نسخه‌های «سندرم کلاین‌فلتر»

<br />يکى از آنوپلوئيدى‌هاى شايع کروموزوم جنسى است. بيماران، مردان غيرطبيعى هستند که يک کروموزوم Y و دو يا تعداد بيشترى کروموزوم X دارند. (XXXY, XXY) ولى ۲۲ جفت کروموزوم اتوزومال آنها عادى است.
== بیماریزایی ==
خصوصیاتنشانه های افراد مبتلا بدین بیماری به شرح زیر است:<br />
 
۱) صفات ثانویه جنسی زنانه بیش ازحد رشد پیدامی کندمانند رشد سینه ها وعدم یا کمبود رویش مو در صورت و نازک شدن صدا و غیره.<br />
 
۲) اختلال دربیضه ها که درنتیجه آن اسپرم سازی دچار اشکال می شود و مبتلایان به این بیماری اکثرا عقیم می باشند.<br />
 
۳) ازنظر جسمی دارای قد بلند و خمیده می باشند .<br />
 
۵4) ازنظربهره هوشی ۲۵% افراد مبتلا به “کلاین فلتر” دچارعقب ماندگی ذهنی هستند که عقب ماندگی آنها معمولنمعمولا درحد سطحی وخفیف می باشد.
۴) ازنظرشخصیتی و رفتاری افراد مبتلا به این اختلال به علت عقیم بودن،درزندگی زناشوئی با مشکل مواجه شده و در نتیجه به بیماریهای روانی واختلال شخصیت دچار می گردند.<br />
 
تظاهرات اصلى اين بيمارى به‌صورت زير است: مردان خواجه‌اى هستند که بيضه آنها غيرفعال است. در مايع منى‌ اسپرمى وجود ندارد و موهاى صورت، زيربغل و زهار بسيار کم هستند. اين بيماران مبتلا به [[ژنيکوماستى]] و عقب‌ماندگى ذهنى مى‌باشند. اين بيمارى يک در هر ۱۰۰۰ تولد نوزاد پسر رخ مى‌دهد.
۵) ازنظربهره هوشی ۲۵% افراد مبتلا به “کلاین فلتر” دچارعقب ماندگی ذهنی هستند که عقب ماندگی آنها معمولن درحد سطحی وخفیف می باشد.
 
تظاهرات اصلى اين بيمارى به‌صورت زير است: مردان خواجه‌اى هستند که بيضه آنها غيرفعال است. در مايع منى‌ اسپرمى وجود ندارد و موهاى صورت، زيربغل و زهار بسيار کم هستند. اين بيماران مبتلا به [[ژنيکوماستى]] و عقب‌ماندگى ذهنى مى‌باشند. اين بيمارى يک در هر ۱۰۰۰ تولد نوزاد پسر رخ مى‌دهد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس