تفاوت میان نسخه‌های «فازور»

۳۸ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
 
با استفاده از قوانین کیرشهف به راحتی می‌توان امپدانس معادل حاصل از بستن سری یا موازی چند امپدانس را به دست آورد. در اینجا ما فرمول امپدانس معادل برای دو امپدانس را می‌آوریم. ولی به راحتی می‌توان این فرمول‌ها را به n امپدانس تعمیم داد.
فرض کنید دو امپدانس <math>\ Z_1 </math> و <math>\ Z_2</math> به صورت سری بسته شده باشد آنگاه امپدانس معادل دیده شده از دو سر برابر است با:
 
:<math>\ Z_{\text{eq}} = Z_1 + Z_2</math>
 
حال فرض کنید دو امپدانس <math> Z_1 </math> و <math>Z_2</math> به صورت موازی با هم بسته شده باشند، آنگاه معکوس امپدانس معادل دیده شده از دو سر برابر است با جمع معکوس امپدانس‌ها یعنی:
 
:<math>\frac{1}{Z_{\text{eq}}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}</math>
کاربر ناشناس