تفاوت میان نسخه‌های «دولت»

۲٬۸۵۶ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
خنثی‌سازی ویرایش 10284830 توسط 46.100.179.91 (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 10284843 توسط 46.100.179.91 (بحث))
(خنثی‌سازی ویرایش 10284830 توسط 46.100.179.91 (بحث))
 
==مشکلات تعریف==
هیچ اجماع آکادمیکی بر روی یک تعریف جامع و مناسب از حکومت وجود ندارد.<ref>Cudworth et al, 2007: p. 1</ref> واژه حکومت اشاره دارد به دسته ای از نظریات متفاوت ولی مرتبط درباره پدیده [[سیاست]] که اغلب با یکدیگر هم پوشانی هایی دارند.<ref>Barrow, 1993: pp. 9-10</ref> ارائه تعریف از این واژه می تواند به عنوان بخشی از درگیری های ایدئولوژیکی نیز در نظر گرفته شود، چرا که تعریف های مختلف به نظریه های متعددی منجر می شود که پایه و اساس حکومت هستند و در نتیجه راهکار های مختلف سیاسی را معتبر خواهند شمرد.<ref>Barrow, 1993: pp. 10-11</ref>
 
رایج ترین تعریف از حکومت متعلق به [[ماکس وبر]] است،<ref>{{cite book|author=Dubreuil, Benoít|title=Human Evolution and the Origins of Hierarchies: The State of Nature|publisher=Cambridge University Press|year=2010|isbn=978-0-521-76948-8|page=189|url=http://books.google.com/books?id=qBXvK0EkTcwC&pg=PA189}}</ref><ref>{{cite book|author=Gordon, Scott|title=Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today|publisher=Harvard University Press|year=2002|isbn=978-0-674-00977-6|page=4|url=http://books.google.com/books?id=5OTyH71czwsC&pg=PA4}}</ref><ref name=IPE>{{cite book|last=Hay|first=Colin|title=Routledge Encyclopedia of International Political Economy|year=2001|publisher=Routledge|location=New York, NY|isbn=0-415-14532-5|pages=1469–1474|url=http://books.google.com/books?id=lSmU3aXWIAYC&pg=PA1469#v=onepage&q&f=false}}</ref><ref>{{cite book|author=Donovan, John C.|title=People, power, and politics: an introduction to political science|publisher=Rowman & Littlefield|year=1993|isbn=978-0-8226-3025-8|page=20|url=http://books.google.com/books?id=6YxnWSrZJWsC&pg=PA20}}</ref><ref>{{cite book|author=Shaw, Martin|title=War and genocide: organized killing in modern society|publisher=Wiley-Blackwell|year=2003|isbn=978-0-7456-1907-1|page=59|url=http://books.google.com/books?id=nwcSTPnTbOYC&pg=PA59}}</ref> که توضیح می دهد حکومت یک سازمان سیاسی اجباری است که دارای دولتی مرکزی بوده و سعی در برقراری انحصار قدرت قانون گذاری برای خود در داخل یک قلمرو مشخص دارد.<ref>Cudworth et al, 2007: p. 95</ref><ref>Salmon, 2008: [http://books.google.com/books?id=ayz0kWKhKacC&pg=PA54 p. 54]</ref> دسته بندی های عمومی از نهاد های حکومت شامل دیوان سالاران اداری، [[نظام حقوقی]] و سازمان های نظامی یا مذهبی می باشد.<ref>{{Cite book|author=Earle, Timothy|chapter=state, state systems|editor=Barfield, Thomas|title=The dictionary of anthropology|publisher=Wiley-Blackwell|year=1997|isbn=978-1-57718-057-9|page=445|url=http://books.google.com/books?id=V5dkKYyHclwC&pg=PA445}}</ref>
 
بر طبق دیکشنری انگلیسی [[آکسفورد]]، حکومت '''الف.''' یک اجتماعی سازمان یافته سیاسی است که دارای یک [[دولت]]، یک [[رفاه عمومی]] و یک [[ملت]] است. ب. چنین اجتماعی می تواند تشکیل دهنده بخش های مختلف یک [[جمهوری فدرال]] باشد، به ویژه در [[ایالات متحده امریکا]].<ref name="oxford-state" />
 
===انواع حکومت===
حکومت ها ممکن است به عنوان مقتدر دسته بندی شوند و این دسته آن حکومت هایی هستند که به حکومت دیگری وابسته نبوده و موضع اعمال حاکمیت آن نمی باشند. دیگر حکومت هایی نیز وجود دارند که ممکن است تحت سیطره یک قدرت خارجی قرار گرفته باشند.<ref name="oxford-state" /><ref name="AUTOREF3">{{Citation |title=sovereign |work=The [[New Oxford American Dictionary]] |edition=2nd |year=2005 |publisher=Oxford University Press |place=Oxford |isbn=0-19-517077-6 |quote=adjective ... [ attrib. ] (of a nation or state) fully independent and determining its own affairs: a sovereign, democratic republic.}}</ref> بسیاری از حکومت ها، حکومت های فدرال هستند که در اتحادیه فدرال مشارکت می جویند. یک حکومت فدرالی قلمرویی است که تحت [[قانون اساسی]] شکل گرفته و با اجتماعات متعدد یک فدراسیون را تشکیل می دهد..<ref name="AUTOREF4" /> چنین حکومت هایی از حکومت های دارای اقتدار متمایز هستند چرا که در این حالت این حکومت ها، بخشی از قدرت خود در حاکمیت را به حکومت فدرال منتقل کرده اند.<ref name="oxford-state" />
 
===حکومت و دولت===
مفهوم حکومت می تواند متمایز از مفهوم دولت باشد. دولت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری، است که وظیفه اداره کردن کارهای حکومت ها را در دوره ای که به آن ها اختصاص دارد بر عهده دارند.<ref>{{cite book|editor=Bealey, Frank|chapter=government|title=The Blackwell dictionary of political science: a user's guide to its terms|publisher=Wiley-Blackwell|year=1999|isbn=978-0-631-20695-8|page=147|url=http://books.google.com/books?id=6EuKLlzYoTMC&pg=PA147}}</ref><ref>Sartwell, 2008: [http://books.google.com/books?id=bk-aaMVGKO0C&pg=PA25 p. 25]</ref><ref name="flint-taylor-137">Flint & Taylor, 2007: p. 137</ref> با این اوصاف می توان گفت که دولت ها ابزاری هستند که قدرت حکومت از طریق آن ها به کار بسته می شود. حکومت ها توسط دولت های مختلفی که از پی هم می آیند، اداره می شوند.<هرref دولتی که از پی دولت دیگر می آید از بدنه ای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیم گیری های سیاسی را در دست دراند و توسط سازمان های دولتی از دیگر اعضای جامعه جدا شده اند. کارکرد ایشان اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلاف ها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار می آیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وارثتی کنترل امور را در دست می گیرند. در دیگر جوامع، مثل [[دموکراسی]] ها، نقش های سیاسی بر جای خود باقی می مانند ولی اشخاص متفاوت در زمان های مختلف تصدی آن ها را بر عهده خواهند داشت.<,name="flint-taylor-137"/>
 
هر دولتی که از پی دولت دیگر می آید از بدنه ای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیم گیری های سیاسی را در دست دراند و توسط سازمان های دولتی از دیگر اعضای جامعه جدا شده اند. کارکرد ایشان اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلاف ها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار می آیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وارثتی کنترل امور را در دست می گیرند. در دیگر جوامع، مثل [[دموکراسی]] ها، نقش های سیاسی بر جای خود باقی می مانند ولی اشخاص متفاوت در زمان های مختلف تصدی آن ها را بر عهده خواهند داشت.<ref>{{cite book|author=Barclay, Harold|title=People Without Government: An Anthropology of Anarchy|publisher=Left Bank Books|year=1990|isbn=1-871082-16-1|page=31}}</ref>
 
===حکومت و حکومت-ملت===
حکومت هم چنین می تواند از مفهومی به نام ملت نیز متمایز باشد که به یک منطقه وسیع جغرافیای اشاره دارد و مردمی که در آن محدوده به زندگی و کار مشغول اند و هویتی مشخص از در کنار هم بودن و با هم زندگی کردن دردارند.<ref>Sartwell, اندیشه2008: های کلاسیک، حکومت توسط هم جامعه سیاسی و هم جامعه مدنی مورد معرفی قرار گرفته است[http://books. چرا که در آن دوره، جامعه مدنی را هم جزئی از اجتماعات سیاسی در نظر می گرفتند، در حالی که در اندیشه های مدرن میان حکومتgoogle.com/books?id=bk-ملتaaMVGKO0C&pg=PA24 بهp. عنوان یک جامعه سیاسی و جامعه مدنی به عنوان نوعی از جامعه اقتصادی تمایز قائل شده اند..24]</ref name="zaleski">{{cite journal
 
===حکومت و جامعه مدنی===
در اندیشه های کلاسیک، حکومت توسط هم جامعه سیاسی و هم جامعه مدنی مورد معرفی قرار گرفته است. چرا که در آن دوره، جامعه مدنی را هم جزئی از اجتماعات سیاسی در نظر می گرفتند، در حالی که در اندیشه های مدرن میان حکومت-ملت به عنوان یک جامعه سیاسی و جامعه مدنی به عنوان نوعی از جامعه اقتصادی تمایز قائل شده اند..<ref name="zaleski">{{cite journal
| last = Zaleski | first = Pawel | authorlink = | coauthors = | title = Tocqueville on Civilian Society. A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality | journal = Archiv für Begriffsgeschichte | volume = 50 | issue = | pages = | publisher = Felix Meiner Verlag | location = | year = 2008 | url = | doi = | id = | accessdate = }}
</ref> بنابراین در اندیشه های مدرن حکومت با جامعه مدنی در تضاد است.<ref>{{cite book|author=Ehrenberg, John|chapter=Civil Society and the State|title=Civil society: the critical history of an idea|publisher=NYU Press|year=1999|isbn=978-0-8147-2207-7|url=http://books.google.com/books?id=89q-NgCJZXoC&pg=PA109}}</ref><ref>{{cite book|author=Kaviraj, Sudipta|chapter=In search of civil society|editors=Kaviraj, Sudipta & Khilnani, Sunil|title=Civil society: history and possibilities|publisher=Cambridge University Press|year=2001|isbn=978-0-521-00290-5|pages=291–293|url=http://books.google.com/books?id=AOnRSNob2O8C&pg=PA291}}</ref><ref>{{cite book|author=Reeve, Andrew|chapter=Civil society|editor=Jones, R.J. Barry|title=Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries P-Z|publisher=Taylor & Francis|year=2001|isbn=978-0-415-24352-0|pages=158–160|url=http://books.google.com/books?id=a29qBofx8Y8C&pg=PA158}}</ref>
۷۶

ویرایش