باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ سال پیش
 
== ساختار و اندیشه‌ها ==
افکار و عقاید حزب دموکرات برگرفته از افکار سیاسی [[حزب سوسیال دموکرات قفقاز]] بود. [[سید جلیل اردبیلی]]، [[سید حسن تقی زاده]]، [[ابراهیم حکیمی]]، [[محمدتقی بهار]]، حسینقلی خان نواب، [[سلیمان‌میرزا اسکندری]]، [[وحید الملک]]، و [[سید محمدرضا مساوات]] و شیخ [[محمد خیابانی]] روسای حزب دموکرات بودند.
 
مرام حزب دموکرات:
کاربر گمنام