تفاوت میان نسخه‌های «پانتسر لید»

بدون خلاصه ویرایش
{{پایان چپ‌چین}}
|-
!colspan="2" bgcolor="gray"|Secondبند stanzaدوم
|-
|
با صدای غرش موتور و با سرعت رعد,<br/>
به سمت دشمن حرکت می کنیم درحالی که تانک پناهگاه ماست,<br/>
جلوتر از هم رزم‌هایمان در میدان جنگ ما تنها هستیم,<br/>
:''بله ما تنها,''
اینگونه محکم صفوف دشمن را می‌شکافیم (x2) <br/>
{{آغاز چپ‌چین}}
Mit donnernden Motoren, geschwind wie der Blitz,<br/>
Der Feinde entgegen, im Panzer geschützt<br/>
:''Ja wir allein,''
So stoßen wir tief in die feindlichen Reih'n. (x2) <br/>
{{پایان چپ‌چین}}
With thundering engines, as fast as lightning,<br/>
Towards the enemy, sheltered in the tank,<br/>
Ahead of our comrades, in battle we stand alone,<br/>
:''Yes we alone,''
That's how we thrust deep into the enemy ranks. (x2) <br/>
|-
!colspan="2" bgcolor="gray"|Third stanza