تفاوت میان نسخه‌های «رهبری سازمان»

جز
برخی از صاحب‌نظران، رهبری را ارتباط بین گروهی از افراد می‌دانند که طی آن، یک نفر می‌کوشد دیگران را به سمت هدف مشخصی سوق دهد. همچنین به عبارت ساده‌تر می‌توان رهبری را [[فرآیند|فرآیندی]] تعریف کرد که طی آن مدیریت سازمان می‌کوشد تا با [[انگیزش|ایجاد انگیزه]] و ارتباط موثر، کارکنان را از روی علاقه و میل به انجام وظایف سازمانی ترغیب کنند و رسیدن به اهداف سازمانی را تسهیل نمایند.<ref>الوانی، مدیریت عمومی</ref>
 
در عین حال، صاحب‌نظران معتقدند که رهبران، پیشاپیش گروه می‌ایستند و با استفاده از حداکثر توانایی‌های خود، به [[گروه]] کمک کنندمی‌کنند که به اهداف مورد نظر دست یابند.<ref>کونتز، اصول مدیریت</ref>
 
== سبک‌های رهبری ==
۱۰۴

ویرایش