تفاوت میان نسخه‌های «قضیه حد مرکزی»

بدون خلاصه ویرایش
(برچسب بدون منبع)
{{منبع}}
 
به صورت حسی، '''قضیه حد مرکزی''' می گوید که یک [[سری]] از چند [[متغیر تصادفی]] [[مستقل]] با [[توزیع آماری|توزیع]] یکسان به سمت یک متغیر تصادفی مشخص میل می کند. وقتی صحبت از قضیه حد مرکزی مس شود معمولاً منظور قضیه زیر است:
 
[[دنباله]] ...,X1,X2,X3 از متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان D را که بر یک [[فضای احتمال]] تعریف شده اند در نظر بگیرید. فرض کنید میانگین D برابر m و انحراف از معیار آن <math>\sigma</math> است. حالا سری Sn = X1+X2+X3+...+Xn را در نظر بگیرید. می دانیم که [[میانگین]] Sn برابر nm و [[انحراف از معیار]] آن <math>\sigma\surd n</math> است. بر اساس قضیه حد مرکزی Sn در بی نهایت به سمت [[توزیع نرمال]] (N(nm,<math>\sigma</math><sup>2</sup>n میل می کند.
۸۳

ویرایش