بیابان گیبسون: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل
جز (ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل)
{{پانویس}}
{{چپ‌چین}}
* Wikipedia contributors, "[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gibson_Desert&oldid=529204308 Gibson Desert]," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed December 26, 2012).
{{پایان چپ‌چین}}
{{بیابان‌ها}}