تفاوت میان نسخه‌های «جبهه یادگاران شاهد»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''جبهه یادگاران شاهد ایران اسلامی ''' (جبهه یادگاران شاهد) جبهه مستقل سیاسیِ د...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''جبهه یادگاران شاهد ایران اسلامی ''' (جبهه یادگاران شاهد) جبهه مستقل سیاسیِ د...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (پخ)
(بدون تفاوت)
۱۱۳

ویرایش