تفاوت میان نسخه‌های «ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴»