باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۵ سال پیش
 
== بازسازی ساختمان ==
{{اصلی|بازسازی رایشس‌تاگ}}
 
ساختمان پارلمان آلمان (رایشس‌تاگ) برای معرفی معماری [[اکوتک]] برای حفظ محیط زیست در طرح بازسازی رایشتاگ دربرلین ۱۹۹۳ طرح [[نورمن فاستر]] به عنوان برنده اعلام شد. فاستر در طرح خود یک گنبد شیشه‌ای به جای گنبد تخریب شده پارلمان در جنگ جهانی دوم در نظر گرفت. این گنبد جدید از چند نظر جالب توجه‌است.