تفاوت میان نسخه‌های «اردشیر یکم»

بدون خلاصه ویرایش
'''اردشیر یکم''' نام دو تن از پادشاهان در تاریخ ایران بوده است.
* [[اردشیر یکم (هخامنشی)]] پادشاه [[هخامنشی]]، پسر [[خشایارشا]].
* [[اردشیر بابکان]] بنیانگذار شاهنشاهی [[ساسانی]].
۵۰۷

ویرایش