Ahmad haghi

‏۷ نوامبر ۲۰۱۳ عضو شد
جز
بدون خلاصه ویرایش
(همزمان با گسترش فیزیک کوانتومی، استفاده از این ابزار برای شناسایی ویژگی های و تغییرات مواد سازنده زمین نیز توسعه یافت، بگونه ایکه در برخی از)
 
جز
:== کویژ زمینشناسی ==
 
:
:در تعریف و عمل، زمین شناسی یعنی بکارگیری علوم و تکنیکهای پایه، برای شناخت زمین و مواد تشکیل دهنده آن. همزمان با گسترش فیزیک کوانتومی، استفاده از این ابزار برای شناسایی ویژگی های و تغییرات مواد سازنده زمین نیز توسعه یافت، بگونه ایکه در برخی از دانشگاه های سراسر دنیا، فیزیک کوانتوم برای دانشجویان زمین سناسی تدریس شده و حتی دانش آموختگان و متخصصانی نیز هستند که در این زمینه فعالیت دارند.
 
:
:<big>کویژ در فارسی به معنی پیمانه، اندازه و کیل خوانده می شود چنانچه در لغت نامه دهخدا در باره این لغت می خوانیم:
:کویژ. [ ک َ ] (اِ) به معنی پیمانه ،و قفیز معرب کویژ است . (انجمن آرا). کیل [ ک َ / ک ِ ]باشد، و آن پیمانه ای است که چیزها بدان پیمایند و به عربی قفیز خوانند. (برهان ) (آنندراج ). اندازه و پیمانه . (ناظم الاطباء). کویز. قفیز. (از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کویز و قفیز شود.</big>
 
:
:<big>پرسشهایی که این رشته با آنها درگیر است، از این قرارند؛</big>
 
:
:* بررسی تغییرات فازی کانی ها در دما و فشاری که امکانات آزمایشگاهی بدان دست نمی یاند یا هزینه بالایی دارد.
:* بررسی تغییراتی مانند آلتراسیون، هوازدگی، جذب، جذب سطحی و دگرگونی کانیها در سطح اتمی
:* عوامل ایجاد تغییرات ایزوتوپی در یک فرایند زمینشیمیایی
:* بررسی ویژگی های لرزه ای مواد سازنده اعماق زمین برای تفسیر بهتر اواج لرزه ای و شناخت بهتر ساختار زمین
 
:
:این پرسش ها و بسیاری پرسش دیگر ریشه در بررسی فرایندهای ترمودینامیکی و سینتیکی و ویژگی¬های مواد در ابعاد مولکولی و اتمی و زیر اتمی دارد. "کویژزمین شناسی" با بکارگیری اصول مکانیک آماری و مکانیت کوانتومی (مدل سازی مولکولی)، روشی را ارایه می کند که با هزینه¬هایی به مراتب کمتر از آنچه که در آزمایشگاههایی مانند سنکلوترونها و دیگر دستگاه¬های با منبع انرژی بالا صرف می شود، داده های بسیار ارزشمندی را تهیه کرد. مانند هر روش دیگری در زمین شناسی، اصول این رشته نیز بر پایه ی کار مشاهده¬ای روی زمین به اضافه داده¬های آزمایشگاهی و طیف سنجی استوار است.
 
:
:امروزه روش¬های آزمایشگاهی به اندازه ای پیشرفت کرده¬ اند که زمین شناسان روزانه بسیار از مواد زمین را مورد بررسی تچزیه کلی، تجزیه عنصر، پراش سنجی، فلورسانس سنجی، ایزوتوپی، مغناطیسی و تغییر فازی قرار می¬دهند و" کویژزمین شناسی" تلاش می کند از یک سو پلی بسازد بین آنچه که در آزمایشگاه بدست می آید و آنچه در محیط زمین شناسی شاهد آن هستیم و از سویی دیگر راهی را برای بررسی میزان اطمینان یک نظریه زمین شناسی و یا پیش بینی یک آزمایش با هزینه کم را ارایه کند. بدین ترتیب می توان در محیط رایانه ای و در سطح مولکولی، شرایط دور از دسترس در سیاره¬های زمین مانند و یا اعماق زمین را شبیه سازی کرد و مورد بررسی قرار داد.
:رشد قارچی فن آوری رایانه، گسترش پردازنده¬های پرسرعت والگوریتم¬های با بازده بهتر، ابزار مدلسازی ویژه¬ای را برای شیمیدان¬های محاسباتی ارایه کرده¬اند. نرم افزارهای کاربر پسند، بهمراه پیاده سازی کدهای مدلسازی مولکولی در رایانه¬های شخصی باعث شد تا غیر فیزیک¬دانها نیز این روشها را برای بررسی نتایج آزمایشگاهی و تفسیر مشاهدات عینی بکار گیرند. امروزه نرم¬افزارهای مدلسازی مولکولی در سطح تجاری در دسترس بسیاری از پژوهشگران می¬باشد و دیر زمانیست که این روش تنها در دسترس افرادی که به ابررایانه¬های دولتی یا دانشگاهی دسترسی دارند، نمی باشدو دیگرانی نیز از این امکانات بهره مند اند.
:شاید طبیعت بسیار پیچیده¬ی مواد سازنده زمین برای زمین شناسان، وابستگی بین داده¬های تیوری و نتایج تجربی رابه مراتب مشکل تر کند اما دستاوردهای گرانسگ مدلسازی مولکولی در رشته¬هایی مانند "دانش مواد" و "داروسازی" بدان اندازه ارزش¬مند است که بررسی دستاوردهای "کویژزمین شناسی" در زمینه¬ی کانی شناسی و ژیوشیمی را در سطح دانشگاهی برای زمین شناسان و دانشمندان علوم زمین، الزامی می¬کند.
 
:
:'''سرچاو:'''
 
:
: '''1) لغت نامه دهخدا
: 2) reviews in mineralogy and geochemisty-volume 42 به قلم: Randdall t. Cygan'''
:
۴۸

ویرایش