تفاوت میان نسخه‌های «زمین‌شناسی اقتصادی»

ابرابزار
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ)
 
(ابرابزار)
زمینشناسی'''زمین‌شناسی اقتصادی؛اقتصادی''' مطالعه بخشی از مواد سازنده زمین را شامل می شودمی‌شود که می توانندمی‌توانند برای مقاصد اقتصادی و/یا صنعتی بکار روند. این مواد شامل عناصر پایه و قیمتی، کانیهای غیرفلزی، سنگهای ساختمانی، نفت، ذغال و آب می شوندمی‌شوند که معمولا به آنها ذخیره یا نهشته می گویندمی‌گویند. ابزارها و روشهایی که در دیگر گرایشهای زمین شناسی (مانند [[ژئوشیمی]]، [[کانی شناسی]]، [[ژئوفیزیک]]، [[پترولوژی]] و [[زمین شناسی ساختمانی]]) استفاده میمی‌شوند، شوند، می توانندمی‌توانند برای فهم، توصیف و استخراج کانسارها نیز بکار آیند.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_geology</ref>
'''زمین‌شناسی اقتصادی'''
 
زمینشناسی اقتصادی؛ مطالعه بخشی از مواد سازنده زمین را شامل می شود که می توانند برای مقاصد اقتصادی و/یا صنعتی بکار روند. این مواد شامل عناصر پایه و قیمتی، کانیهای غیرفلزی، سنگهای ساختمانی، نفت، ذغال و آب می شوند که معمولا به آنها ذخیره یا نهشته می گویند. ابزارها و روشهایی که در دیگر گرایشهای زمین شناسی (مانند [[ژئوشیمی]]، [[کانی شناسی]]، [[ژئوفیزیک]]، [[پترولوژی]] و [[زمین شناسی ساختمانی]]) استفاده می شوند، می توانند برای فهم، توصیف و استخراج کانسارها نیز بکار آیند.
 
== منابع ==
<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_geology</ref>
{{پانویس}}