سوئد در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها