تفاوت میان نسخه‌های «ملک قاسم میرزا»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی «ملک قاسم میرزا در دوم جمادی الثانی 1222 ه.ق چشم به جهان گشود.او برادر تنی ملک م...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ)
 
فن عکاسی و عکس برداری در ایران برای اولین بار در شهر [[تبریز]] و توسط ملک قاسم میرزا فرزند [[فتحعلی شاه]][[قاجار]] آغاز گردید. به علت سفر او به اروپا و تحصیل در فرانسه در روزگاری که اختراع دوربین عکاسی موضوع بحث روز بود و مراوده با اروپائیان در ایران و توجهی که به دانش ها و فرهنگ نوین داشت می توان حتم و یقین کرد که شاهزاده ملک قاسم میرزا نخستین ایرانی ، پس از [[ریشارخان]](به گفته ای اولین شخص خارجی که در ایران عکس برداری کرده است) یا همزان با او(و شاید هم پیش از ریشارخان) است که دوربین عکاسی در اختیار داشته و نخستین عکس برداری به شیوه [[داگرئوتیپ]] و سپس [[کلدیون]] را در ایران انجام داده است.
او در اوایل پاییز سال 1265 ه.ق در اردو کشی [[ناصرالدین شاه]] به ییلاق جاجرود ، از همراهان شاه بود و در آنجا از سراپرده شاه و پیشخدمت ها و زنان حرم عکس برداشته و شش ماه بعد آن ها را آلبوم ساخته و در شانزدهم رجب 1266 ه.ق تقدیم نارالدین شاه کرده است. این آلبوم در آلبوم خانه [[کاخ گلستان]] محفوظ است.
[[اوژن فلاندفلاندن]] جهانگرد فرانسوی که به سال 1256 ه.ق ملک قاسم میرزا را در تبریز دیده بود در باره او اینچنین می نویسد:
((این شاهزاده ملک قاسم میرزا ....بر اثر فکر بلند و معلومات کافی یکی از مردان بزرگ مشرق زمین به شمار می رود ، شش زبان کامل : فرانسه ، انگلیسی ، روسی ، ترکی ، عربی ، هندی را می داند.........))
 
۴۲

ویرایش