فیلارته: تفاوت میان نسخه‌ها

فلاریته رساله مهم معماری خود را در حدود سال ۱۴۶۹ کامل کرد که در آن اشاره‌ای به کتاب جامع معماری خود داشته است. بعدها او اشاره‌ای به نام این مقاله نداشته است اما اکنون آن را به عنوان یک رساله می‌شناسند.
 
رساله او که شامل ۲۵ بخش ارزشمند است با چرخش بادهای موافق در نسخ خطی در طول دورهٔ رنسانس مورد توجه و ماندگار شده است.
 
مشهورترین و بهترین نسخه باقی مانده از رساله نسخه مشهور [[Codex magliabechiano]] است که اکنون در موزه نگهداری می‌شود.