پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ سال پیش
اصلاح املا، ابرابزار
(اصلاح املا، ابرابزار)
اختلاف پراکندگی آبها و خشکی‌ها در دو نیم کره همچنین اختلاف درجه حرارت بین خشکی‌ها و اب‌ها، سبب عمده [[اختلاف درجه حرارت]] نیم کره شمالی با نیم کره جنوبی می‌باشد.
جریانات دریایی عامل مهم اثر دریاها در اختلاف درجه حرارت می‌باشد زیرا بر اثر جریانات دریایی توده‌های عظیمی از اب دریاها از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر منتقل می‌گردد.
بدین ترتیب، جریان انتقال اب گرم از منطقه‌ای گرم باعث انتقال حرارتدر جهت افقی ار ان منطقه به نواحی سرد می‌شود در مقابل جریانات سرد از منطقه قطب سبب اعتدال حرارت در عرض‌های پایین می‌گردند. جریان [[گلف استریم]] یک نمونه بسیار بارز از این جریانات می‌باشد این جریان دراقیانوس اطلس شمالی از خلیج مکزیک شروع شده وبه سمت شمال شرقی، سواحل ارودا را تحت تاثیر قرار می‌دهد .<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پورجعفرپور">دکتر ابراهیم جعفر پورجعفرپور/کتاب اقلیم شناسی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۷۱(ص۳۳ ص۳۴ ص۳۵ )</ref>
 
== آنومالی دمایی ==
در مقایسه میانگین درجه حرارت یک نقطه با میانگین درجه حرارت تمام نقاط عرض جغرافیایی که از همان نقطه عبور می‌کند یک تفاوت دمایی مشاهده می‌گردد که این اختلاف حرارت را انومالی دمایی می‌گویند در منطقه حاره به علت جریانات سرد دریایی نواحی واقع در کرانه‌های شرقی خشکی‌های انومالی منفی دارد در مقابل مناطق مناطق واقع در کناره‌های غربی خشکی‌ها به علت جریانات اب گرم دارای آنومالی مثبت می‌باشد.<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پورجعفرپور"/>
 
== عوامل موثر در پراکندگی افقی درجه حرارت ==
 
== تعیین شرایط حرارتی ==
تعیین شرایط حرارتی هر ناحیه وابسته به سه گروه از عوامل می‌باشد.<ref name="دکتر رستمی">دکتر رستمی /کتاب تنظیم شرایط/ مرکز نشر جهش چاپ اول </ref>
# خصوصیات مربوط به تابش
# خصوصیات زمین
# عوامل مربوط به انتقال انرژی
 
== منابع ==
* بابایی، فائزه /کتاب تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمانی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۹۱(ص۴و۱۳و۸۶-۸۴)
* دکتر ابراهیم جعفرپور">دکتر ابراهیم جعفرپور/کتاب اقلیم شناسی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۷۱(ص۳۳ ص۳۴ ص۳۵)
* دکتر رستمی">دکتر رستمی /کتاب تنظیم شرایط/ مرکز نشر جهش چاپ اول
{{پانویس}}