پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''پراکندگی افقی درجه حرارت''' در سطح [[کره زمین]] ودر نواحی مختلف جغرافیایی به علل گوناگون متفاوت است. در این امر ؛علاوه بر تغییرات حاصل از گردش زمین و پیدایش فصول مختلف و اثرات روز وشب، تغییر مکان نیز از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است.
 
== درجه حرارت هوا ==
درجه حرارت یا دما عبارت از اندازه‌گیری [[انرژی گرمایی]] است ؛که در خاک و هوا قابل سنجش می‌باشد.