باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
این شهرستان ۵۹ هزار نفر جمعیت دارد .<ref>[http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8702020061 خبرگزاری فارس]، خبر شماره :۸۷۰۲۰۲۰۰۶۱، بازدید: مارس ۲۰۰۹.</ref>
 
به هنگام تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، قسمت‌هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد.مردم شهرستان به گویشزبان بختیاریلری سخن می‌گویند است. که هرچه به سمت شهرکرد پیش می رویم به فارسی با [[لهجه شهرکردی|گویش شهرکردی]] گرایش پیدا می کند این بخش از قسمت‌های خان‌نشین بختیاری بوده است.
 
== تقسیمات کشوری ==
۱۴

ویرایش